Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2932

I C 3270/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-02-12

Data publikacji: 2016-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3270/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Dalba Protokolant: Anna Szwed po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. G. kwotę 442,80 zł. (czterysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt gr
Czytaj więcej»

I C 3287/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-06

Data publikacji: 2015-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3287/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Dalba Protokolant: Anna Szwed po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. na rzecz powoda P. M. kwotę 9.718,03 zł. (słownie: dziewię
Czytaj więcej»

I C 3310/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-29

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Niedopuszczalne jest ustanowienie płaności sumy wekslowej w ratach i powoduje nieważność zobowiązania wekslowego.
Sygn. akt I C 3310/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Błasiak Protokolant: Paweł Ramotowski po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa I. K. przeciwko K. G. o zapłatę uchyla nakaz zapłaty tutejszego Sądu z dnia 30 września 2015r. sygn. akt I Nc 3009/15 i zasądza od pozwanego K. G. na rzecz I. K. kwoty: ⚫ 3.60
Czytaj więcej»

I C 3294/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-26

Data publikacji: 2015-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3294/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w I Wydziale Cywilnym w składzie: SSR Adam Mitkiewicz protokolant: Łukasz Łuczak po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2015 roku w Warszawie sprawy z powództwa (...) S.A. w Ł. przeciwko (...) Publicznemu (...) w W. o zapłatę I. Oddala powództwo. II. Zasądza od powoda (...) S.A. w Ł. na rzecz pozwanego (...) Publicznego (...) w W. kwotę (...) (dwa tysiące czterysta siedemnaście)
Czytaj więcej»

I C 3255/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-04-24

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3255/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Joanna Radzyńska-Głowacka Protokolant Martyna Lubieniecka-Kiljańska po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2014 roku w Warszawie sprawy z powództwa W. G. przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Zagranicznych o zapłatę I powództwo oddala w całości; II zasądza od W. G. na rzecz Skarbu Państwa – Mi
Czytaj więcej»

I C 3427/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-26

Data publikacji: 2015-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3427/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Joanna Radzyńska - Głowacka Protokolant Joanna Pąk po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Miasta S. W. przeciwko P. G. o eksmisję I nakazuje P. G. opróżnić i opuścić lokal nr (...) , położony w W. przy ulicy (...) wraz z osobami prawa jego reprezentującymi i wszys
Czytaj więcej»

I C 3343/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-01-09

Data publikacji: 2015-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3343/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Dalba Protokolant: Anna Szwed po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa miasta (...) przeciwko R. R. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 3343/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 13 maja 2014 roku (data prezentaty sądowej) miasto (...) – Zarzą
Czytaj więcej»

I C 3405/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-02-28

Data publikacji: 2020-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3405/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor Sądowy Michał Maj Protokolant: Elżbieta Oleszkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2020 roku w Warszawie sprawy z powództwa G. B. przeciwko Krajowemu Ośrodkowi (...) w W. o ustalenie 1. oddala powództwo główne, 2. oddala powództwo ewentualne, 3. odstępuje od obciążenia powoda obowiązkiem zw
Czytaj więcej»

I C 3578/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2022-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3578/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Błasiak Protokolant Aleksandra Czermińska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) W. przeciwko M. P. (1) o eksmisję 1 nakazuje pozwanej M. P. (1) , aby opróżniła i opuściła lokal mieszkalny nr (...) w budynku przy ul. (...) w W. i wydała
Czytaj więcej»

I C 3618/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-02-06

Data publikacji: 2020-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3618/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Małgorzata Smulewicz Protokolant Łukasz Skolmowski po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2020 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego siedzibą w K. przeciwko Ł. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego Ł. P. na r
Czytaj więcej»